doradztwo i konsulting

O nas

Firma HRM Solutions, powstała jako wyspecjalizowana firma oferująca usługi i doradztwo związane z zarządzaniem zasobami pracy oraz ekonomii i finansów.

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług, wykorzystując przy tym bieżąco aktualizowaną wiedzą z zakresu obowiązującego prawa pracy, finansów oraz ubezpieczeń społecznych.

Naszą podstawową zasadą działania jest ścisła współpraca z osobami funkcyjnymi firmy w celu uzyskania możliwie pełnych informacji dotyczących realizowanych zadań.

Współpraca z Klientem odbywa się na podstawie umowy określającej zakres poszczególnych zadań oraz harmonogramem ich realizacji.

 

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.