doradztwo i konsulting

Referencje

Z uwagi na charakter prowadzonych projektów oraz poufność danych klientów, referencje przedstawiamy na życzenie.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.