doradztwo i konsulting

Zespół

Trzon zespołu tworzą partnerzy i konsultanci - specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy zawodowo zajmują się projektami doradczymi z zakresu tworzenia i wdrażania:

  • narzędzi i procesów usprawniających zarządzanie w obszarze HR (ścieżki rozwoju, coaching, programy trenerów wewnętrznych, oceny okresowej, MBO,  zarządzania zmianą, wartościowanie stanowisk pracy, tworzenia systemów kompetencyjnymi, polityki zatrudnienia, itp.),
  • strategii i polityki współpracy z organizacjami związkowymi, radami pracowników, restrukturyzacji, programów PDO, programów outplacementowych, audytów organizacyjnych i personalnych, budowy i implementacji strategii organizacji,

oraz pracą szkoleniową i psychoterapeutyczną.

 

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.