outsourcing

Business Process Outsourcing

To kompleksowa obsługa wszelkich procesów biznesowych w trybie usługi outsourcingowej w celu podniesienia efektywności Firmy poprzez zlecanie zadań, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu, co odciąża bieżącą działalność firmy i pozwala skoncentrować się na podstawowych zadaniach, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

W ramach świadczonych usług BPO oferujemy:

  • Interim management
  • Project management
  • Outsourcing kadrowy/płacowy/księgowy

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.