outsourcing

Interim Management

Interim Management (Zarządzanie Czasowe) – polega na czasowym wynajęciu jednego lub grupy najwyższej klasy specjalistów w celu wykonania konkretnego zadania, prowadzenia danego projektu lub też w celu zarządzania firmą, bądź jej częścią. Do takich zadań możemy zaliczyć np. wdrożenia nowej strategii biznesowej, restrukturyzacji lub reorganizacji firmy, przeprowadzenia firmy przez zmiany wynikające ze zmiany właściciela, zwiększenia sprzedaży, optymalizacji procesów itp.

Wykorzystanie do tych celów menedżera z bogatym doświadczeniem i niezbędnymi kompetencjami jest realizowane profesjonalnie, wg najwyższych standardów i z ponadprzeciętną wydajnością.

Interim Management jest przeznaczony dla firm, które:

  • planują lub rozpoczynają działalność gospodarczą
  • mają czasowy wakat na stanowisku menedżerskim
  • wymagają przekształceń, restrukturyzacji
  • optymalizują procesy

Oferujemy Interim Management w następujących obszarach:

  • HR i administracji (Dyrektor Personalny, Dyrektor Administracyjny)
  • komunikacji społecznej (pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi)
  • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.