outsourcing

Outsourcing kadrowy / płacowy / księgowy

Wydzielenie funkcji kadrowo-płacowej i przekazanie jej do realizacji zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu i doświadczonemu dostawcy oznacza, że będzie ona bez wysiłku organizacyjnego klienta realizowana zawsze na czas, w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa i w najlepszym stosunku jakości do ceny. Outsourcing usług kadrowo-płacowych służy nie tylko podniesieniu efektywności przedsiębiorstwa poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu, ale odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się na najistotniejszych dla całej firmy zadaniach, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Świadczymy pełny zakres obsługi kadrowo-płacowej wykorzystując przy tym bieżąco aktualizowaną wiedzę z zakresu obowiązującego prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego przejmujemy pełną obsługę kadrowo-płacową oraz prawno-administracyjną pracowników.

 W ramach jednej umowy, kompleksowo świadczymy poniższy pakiet:

  • obsługę doradczo-prawną w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  • prowadzenie kompleksowej obsługi bhp i ppoż. (szkolenia, wypadki przy pracy, tworzenie wymaganej dokumentacji)
  • cykliczne, szkolenia w zakresie zagadnień z prawa pracy dla wybranej przez Klienta grupy odbiorców.
  • rekrutacje i selekcje

Zakres i charakter współpracy pozostawiamy klientom do indywidualnego wyboru w zależności od potrzeb lub/i budżetu.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.