outsourcing

Project Management

Realizujemy n/w projekty z dziedziny HR:

 • zmian organizacyjnych
 • etatyzacji
 • zwolnień grupowych i indywidualnych
 • outplacementu
 • programów dobrowolnych odejść
 • niestandardowych form zatrudnienia
 • telepracy
 • budowania relacji ze związkami zawodowymi
 • organizacji wyborów rad pracowników
 • organizacji systemów bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych

W ramach projektu:

 • planujemy
 • budżetujemy (koszty projektu)
 • wdrażamy
 • zarządzamy
 • monitorujemy

Elastyczność czasowa współpracy – okres współpracy z menedżerem dostosowany jest do potrzeb Klienta.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.