konsulting

Doradztwo i Konsulting

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje całokształt polityki firmy związanej z pracownikiem i różnymi aspektami jego funkcjonowania w organizacji, od momentu pierwszego kontaktu pracownika z firmą w chwili rekrutacji poprzez jego zatrudnienie, wprowadzenie do firmy, rozwój, szkolenia, awans, oceny okresowe, wynagradzanie, motywowanie, opiekę socjalną, aż do odejścia z pracy.

Jako firma doradcza pomagamy wypracować najkorzystniejsze z punktu widzenia strategii i celów firmy zasady jej funkcjonowania.

Oferujemy doradztwo w zakresie:

  • Narzędzi HR
  • Zakładowego prawa pracy
  • Negocjacji społecznych
  • Restrukturyzacji zatrudnienia
  • Bezpieczeństwa w biznesie oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.