konsulting

Narzędzia HR

Naszym Klientom pomagamy wypracować i wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania personelem tak, aby wspierać strategię i cele firmy. Oferujemy wsparcie obejmujące:

  • Zarządzanie kompetencjami
  • Sporządzanie opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków, czynności
  • Wartościowanie stanowisk pracy
  • Analizy systemów wynagrodzeń
  • Projektowanie systemów ocen
  • Przeglądy kadrowe
  • Doradztwo w procesie dzielenia i łączenia pracodawców
  • Dobór niestandardowych form zatrudnienia
  • Analizy procedur i map procesów
  • Współudział w tworzeniu strategii komunikacyjnych

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.