konsulting

Restrukturyzacja zatrudnienia

Przygotowujemy programy restrukturyzacji zatrudnienia adekwatne do możliwości i potrzeb Klienta, opracowujemy wymagane zestawy dokumentów, tworzymy harmonogramy działań oraz monitorujemy przebieg całego procesu. Opracowujemy rozwiązania mające na celu minimalizacje kosztów społecznych i finansowych związanych z prowadzonym procesem restrukturyzacji zatrudnienia. Przygotowujemy i realizujemy programy outplacementowe skierowane do zwalnianych pracowników, mające na celu pomóc im odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji oraz przygotować do znalezienia pracy. Prowadzimy działania polegające m.in. na:

  • doradztwie zawodowym, prawnym, biznesowym, psychologicznym,
  • organizowaniu różnego rodzaju szkoleń,
  • pozyskiwaniu nowych miejsc pracy.

Przygotowując program outplacementowy analizujemy dokładnie sytuacje na danym rynku pracy, a w trakcie jego realizacji współpracujemy z władzami samorządowymi, administracją, służbami zatrudnienia oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców itp.

Dla potrzeb Klienta opracowujemy także programy odejść dobrowolnych będące alternatywą wobec niezbędnego procesu zwolnień i sposobem na optymalizację zatrudnienia mimo gwarancji zawartych w pakietach socjalnych lub układach zbiorowych pracy.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.