szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia oraz warsztaty mające na celu rozszerzenie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie konkretnych umiejętności przydatnych w codziennym działaniu.

Naszymi trenerami są specjaliści posiadający bogate doświadczenie zawodowe oraz umiejętności w nauczaniu przy pomocy metod praktycznych.

Standardem naszej pracy jest rzetelne przygotowanie do projektu szkoleniowego oraz stały kontakt z naszymi Partnerami przed, w trakcie i po ich realizacji. Wierzymy, że otwarta komunikacja jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia postawionych celów. Na etapie przygotowania do realizacji, nasze programy będę dostosowane do Państwa potrzeb i specyfiki.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptów oraz wsparcie poszkoleniowe.

Nasza oferta obejmuje zarówno przygotowanie projektu, przeprowadzenie szkoleń jak i kompleksowe usługi w zakresie sprawozdawczości projektu szkoleniowego –  pre- i post-testy, raporty poszkoleniowowe.

Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na zasadach licencji „Creative commons”.

Dodatkowo, jako uzupełnienie oferty szkoleniowej, proponujemy „Cykl coachingowy”.

Praca coachingowa może być związana z naszymi szkoleniami (w celu pogłębienia umiejętności, uświadomieniu sobie swoich mocnych i słabych stron w danym zakresie, przepracowaniu danego fragmentu warsztatu) oraz z inną ważną dla klienta tematyką, zarówno osobistą, jak i związaną z wykonywaną czy planowaną pracą.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.