szkolenia

Bezpieczeństwo w biznesie

Specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej umożliwiające poznanie środowiska organizacji pod kątem czynników sprzyjających występowaniu stresu, mobbingu, czy sytuacji zagrożenia wywołanej okolicznościami zewnętrznymi. Przykładowa tematyka szkoleń:

  • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
  • Komunikacja asertywna
  • Techniki wywierania wpływu
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zachowanie pracowników w sytuacjach zagrożenia

oraz szkolenia z ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.