szkolenia

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

  • Szkolenia okresowe
  • Szkolenia dla członków komisji BHP
  • Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.