szkolenia

Skuteczność osobista

  • Komunikacja interpersonalna
  • Zarządzanie stresem
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie zmianą
  • Stres i asertywność
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.