szkolenia

Szkolenia menedżerskie wzmacniające kompetencje

  • Kierowanie i przywództwo
  • Zarządzanie zespołem
  • Coaching

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.