szkolenia

Wsparcie specjalistyczne dla menadżerów oraz pracowników działów personalnych, HR

  • Budowanie relacji oraz zasad współpracy z organizacjami społecznymi – związki zawodowe, rady pracowników
  • Prawo pracy – wybrane zagadnienia
  • Telepraca – Kiedy? Kto? Dlaczego?
  • Restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia grupowe). Aspekt społeczny i prawny

 

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.