szkolenia

Wspomaganie pracy zespołowej

  • Współpraca w zespole
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów
  • Komunikacja
  • Motywacja

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.