ksiegowosc

Usługi księgowe i finansowo-płacowe

Naszym celem jest wspieranie Klienta w efektywnej i kompleksowej obsłudze księgowej, który rozumie ich potrzeby, wspiera w rozwoju, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiadamy Certyfikat Księgowy Nr 28165/2008 wydany przez Ministerstwo Finansów.

W ramach usług świadczonych dla Klientów w obszarach dotyczących szeroko rozumianej księgowości, prawa pracy oferujemy:

Usługi finansowo – księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • usługi związane z zakończeniem roku podatkowego

Obsługę kadrowo – płacową

 • Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych

Dokumenty odbieramy w miejscu wskazanym przez klienta.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.