Zmiana danych kontaktowych

4 kwietnia 2014

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie telefon kontaktowy. Pozostałe dane teleadresowe pozostały bez zmian.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.